Bir şey ürettim ben, üç beş kişilik değil, sevgi denen şey herhalde.

Bütün dünyanın, bütün toprakları hepimizindir. Bütün şarkılar, dünyadaki tüm insanlarındır, tüm topraklar da memleketimizdir.

Kazım Koyuncu

 Anasayfa 

 Dünya Horon Günü?

 DHG Prosedür?

 DHG Video.Foto.

 Online Horon Kursları

Online Horon Kursları
 

İnternet'te Horon kursu hazırlayıp, sizlere sunma fikri aslında sevgili Kazım Koyuncu'ya ait. Fakat birçok proje gibi bu proje de bazı sebeplerden ötürü askıya alınmıştı. Bu çalışmanın önemi aslında sadece kurs vermekle sınırlı değil. Çok değil, 15-20 yıl öncesinden bu yana  "horon"larımızın biraz değiştiği konusunda, eski horonları izleme imkanına sahip olmuş ve horona durmuş birçok kişi(özellikle yaşlılarımız) de bizlerle hemfikir. Horonlarımızı kayıt altında tutup, gelecek nesillere deformelerden uzak ulaştırabilmek bizler için çok daha önemli. Bu projemize inanıp destek veren horoncular Nalan Saraç, Temel Saraç'a, Tulumda İsmanaşi İsmail Avcı'ya, Stüdyosunu tüm imkânlarıyla kullanımımıza sunan Kerim Ayhan Yanık'a teşekkür ederiz. Daha birçok horonlar olsa da şimdilik hazırladığımız videolara aşağıdan ulaşabilirsiniz. İlerleyen dönemlerde bu çekimlere devam edilecektir.


 
Horon Kursu 7-8  İZLE»»»

Konu: Ortaköy, İkiayak
 Süre: 09:38 dak.
 Horoncular: Nalan - Temel Saraç
 Tulum: İsmail Avcı (İsmanaşi)
 Alan: 39.00 MB 
Horon Kursu 6  İZLE»»»

Konu: Papilat / Phaphilat
 Süre: 06:56 dak.
 Horoncular: Nalan - Temel Saraç
 Tulum: İsmail Avcı (İsmanaşi)
 Alan: 27.95 MB 
Horon Kursu 5  İZLE»»»

Konu: Memethina
 Süre: 04:18 dak.
 Horoncu: Temel Saraç
 Tulum: İsmail Avcı (İsmanaşi)
 Alan: 26.57 MB 
Horon Kursu 4  İZLE»»»

Konu: Bakoz
 Süre: 06:39 dak.
 Horoncu: Temel Saraç
 Tulum: İsmail Avcı (İsmanaşi)
 Alan: 26.60 MBHoron Kursu 3  İZLE»»»

Konu: Tzarişkha / 3arişkha
 Süre: 06:18 dak.
 Horoncular: Nalan - Temel Saraç
 Tulum: İsmail Avcı (İsmanaşi)
 Alan: 25.54 MBHoron Kursu 2(2.Bölüm)  İZLE»»»

Konu: Hemşin Horonu(2.Bölüm)
 Süre: 08:22 dak.
 Horoncular: Nalan - Temel Saraç
 Tulum: İsmail Avcı (İsmanaşi)
 Alan: 31.95 MBHoron Kursu 2(1.bölüm)  İZLE»»»

Konu: Hemşin Horonu(1.Bölüm)
 Süre: 05:54 dak.
 Horoncular: Nalan - Temel Saraç
 Tulum: İsmail Avcı (İsmanaşi)
 Alan: 22.74 MBHoron Kursu 1  İZLE»»»

Konu: Rize Horonu(HD)
 Süre: 07:00 dak.
 Horoncular: Nalan - Temel Saraç
 Tulum: İsmail Avcı (İsmanaşi)
 


 

 

Doğu'da Hopa-Pazar arası, Batı'da ise Çayeli ve Trabzon arasındaki bölge, tarihsel, kültürel ve dilsel olarak farklılıklar taşır. Bu; horona, kullanılan enstrümanlara, oyunların ritm ve figür özelliklerine de yansımıştır. Rize'den itibaren Trabzon ve Giresun yörelerinde enstrürnan olarak kemençe, davul-zurna ve kaval, Çayeli'nden doğuya doğru gidildikçe Pazar, Hemşin, Furtuna Vadisi, Ardeşen, Fındıklı, Arhavi ve Hopa'da tulum, Artvin yöresinde ise ağırlıklı olarak tulum ve akordeon kullanılmaktadır. Çayeli, tulumla oynanan horon ile kemençe ile oynanan horon arasındaki sınır konumundadır. Geçmişte, tulumun Karadeniz'in batı yörelerinde de çalındığı ancak dinsel nedenlerden ötürü yasaklanıp unutturulduğu bilinmektedir. Sınırlı düzeyde yapılan alan araştırmalarında Gümüşhane'nin Karadeniz'e yakın yerleşim birimlerinde, Rize Merkez'e bağlı köylerinde kemençenin yanında tulum da kullanılmakta ve bununla horon oynanmaktaydı. Doğu Karadeniz'de yapılacak detaylı bir alan araştırması yörenin folklorik özellikleri hakkında ilginç ve çarpıcı sonuçlar ortaya çıkaracaktır ve bu yönüyle bölge bakir bir alandır.
(Alıntı; ismail Bucaklişi "Horonlar" Lazuri.Com)

 

©KazimKoyuncu.Com / .Net / .Org 2003-2014
iletişim: webmaster@kazimkoyuncu.com